תחילתו של כל שינוי בהיות האדם מודע לעצמו

logo

בני אדם  נדרשים יום-יום לייצר החלטות, תשובות, תגובות, מול מצבי חיים שונים – פשוטים, מורכבים ולעתים קיצוניים.
כל מצב חיים יוצר תגובה שונה. לעתים, תגובתנו מספקת אותנו ומותירה תחושת הצלחה, ולעתים היא מתסכלת ומותירה בנו תחושת חוסר ביטחון.
בלמידה המתרחשת ביחסי הגומלין בין סיפוק לבין תסכול מתגבש סגנון ההתמודדות האישי.

חומרים שונים מגיבים אחרת למצב דומה.
איך מגיבים למים רותחים גזר, ביצה וקפה?
הגזר הופך רך ונמעך
הביצה הופכת קשה בתוך קליפתה
הקפה מדיף ריח טוב וטעמו משתבח

כך, גם לכל אדם סגנון התמודדות ייחודי מול מצבים זהים.

מה מאפיין את סגנון התמודדות שלך?

מודעות לתכונותיך ולצרכיך ולמידת דרכים לממשן, יובילו אותך להפיק את הטוב ביותר מעצמך ויאפשרו לך להפוך כל מצב לחוויה חיובית

HKS logo