תהליך הטיפול בילדים ונוער

הטיפול בילדים ונוער מתבצע במספר מישורים בו-זמנית, ובהתאמה לצורך הפרטני:
1. המקורות הרגשיים
2. הביטויים ההתנהגותיים והתפקודיים
3. הדרכת הורים
4. קשר עם גורמי הסביבה, לדוגמת מורים, יועץ או פסיכולוג בית הספר, המשפחה המורחבת, רופאים וחברים

תהליכי הקבלה והטיפול עבור ילדים ונוער

שלב ראשון:  אבחון

מיועד להבנה ברורה של יעדי הטיפול ובניית אסטרטגיה טיפולית ממוקדת, מהירה ויעילה.

מפגשים הכרחיים:

מפגש עם ההורים

מפגש עם הילד/ה – נער/ה

מפגש למסירת תוצאות האבחון וההמלצות להמשך.

מפגשים לפי הצורך:

אבחון מקיף ו/או מכוון מוקדים ספציפיים – מורכב ממבחנים מבוססי סטטיסטיקה להבנת עולם הרגש,התפקוד האינטלקטואלי, הקוגניטיבי, הלמידתי (דידקטי) וכד'.

קשר עם גורמים רלוונטיים – בית ספר, רופא מטפל, יועצים וכדו'

שלב שני:  טיפול

מטרות תהליך הטיפול:
שינוי במקורות הרגשיים של מצוקה
שינוי בתפיסות שליליות ובהתנהגויות לא יעילות
להורים – הקניית תפיסות חיוביות והתנהגויות יעילות התואמות את קשיי הילד
בניית רשת ביטחון ומנגנונים לשיתוף פעולה בין גורמי החינוך, המשפחה, הילד וגורמי הטיפול השונים

הכלים הטיפוליים:
ניתנים לשימוש באופן מודולארי, על פי צרכי הילד ומשפחתו.
טיפול פסיכו-תרפויטי: ממוקד בגורמים הרגשיים. מתבצע באמצעות משחקים, ציורים, יצירות, שיחה וכד'
שיטה קוגניטיבית-התנהגותית לשינוי בתפיסות ובהתנהגות
שיטה פסיכו-חינוכית
חונכות ו-coaching להקניית מיומנויות חברתיות, מיומנויות תקשורת, פתרון בעיות וכד'
case-management – בנייה ובקרה של תוכניות משותפות עם ביה"ס, גורמי טיפול, יועצים וכו'
טיפול משפחתי
הדרכת הורים
הוראה מתקנת – הקניית אסטרטגיות למידה