מרכז אבחון והערכה

מרכז האבחון וההערכה של מכון מודע מתמחה ביצירתן ומימושן של מערכות אבחון מותאמות המשלבות, על פי הצורך, אבחון והערכה פסיכו-דיאגנוסטית, אבחון נוירו-פסיכולוגי, אבחון פסיכיאטרי והערכה פסיכו-סוציאלית. חוות הדעת הניתנת בתום האבחון משמשת הן לקביעת זכאות לנכות נפשית ו/או זכאות לשירותי סל שיקום והן להתאמת מערך טיפולי/שיקומי.

מרכז האבחון וההערכה בונה מערכות אבחון מותאמות עבור גורמים רבים:

– ועדות של משרד הביטחון בתביעות בגין פגיעה נפשית ו/או נוירולוגית, שהתרחשה במהלך שירות במערכת הביטחון

– ועדות של המוסד לביטוח הלאומי בתביעות בגין נכות נפשית ו/או נוירולוגית

puzzle-teamwork-1– ועדות של משרד הבריאות בקביעת זכאות לשירותי סל שיקום

– בעלי מקצועות הטיפול והשיקום בקביעת מערך טיפולי/שיקומי

– תביעות משפטיות

– גורמים פרטיים לפי צרכיהם