כלי אבחון

במרכז האבחון וההערכה נעשה שימוש בכלי אבחון מגוונים על מנת להעריך
מרכיבים שונים של הנבדק וליצור אבחון מקיף ומעמיק.investigate

כלים לאבחון רגשי:

אנמנזה
הערכה קלינית
מבחנים השלכתיים ושאלונים קליניים (דוגמת: רורשך, TAT ,BDI, בנדר ו-HTP)
שאלונים קליניים - משמשים לבדיקת תכנים רגשיים עיקריים, איכות היחסים הבין אישיים, כוחות האישיות, מגבלות רגשיות וכד'

כלים להערכת אינטליגנציה:

מבחן וקסלר - כלי זה משמש לבדיקת מנת משכל כללית, פירוט מרכיביה ויעילותה

כלים לאבחון נוירו-פסיכולוגי:

מגוון רב של מבחנים, דוגמת Hooper ,Wisconsin ,TMT ,WMS ,WAIS
משמשים לבדיקת פגיעות ופתולוגיות נוירולוגיות, ולבדיקה מעמיקה של התפקודים הקוגניטיביים השונים דוגמת ריכוז, זיכרון ותפקודים ניהוליים

כלים להערכת הפוטנציאל השיקומי:

הערכה קוגניטיבית
הערכה קלינית של יכולת תעסוקתית וחברתית
הערכה קלינית של יכולת הלמידה
כלים אלו משמשים לבדיקת יכולות תפקוד בתחומים השונים

כלים לאבחון פסיכיאטרי:

אנמנזה
סטאטוס פסיכיאטרי/מנטאלי
הערכה על פי DSM ו-ICD
כלים אלו משמשים לבדיקת הפרעות ופתולוגיות